Výsledky Celostátních přehlídek sýrů

Celostátních přehlídek sýrů 2018 se zúčastnilo téměř 140 osob, bylo hodnoceno 54 druhů sýrů
20 tuzemských výrobců a bylo uděleno 12 diplomů a 14 čestných uznání.

Seznam oceněných sýrů najdete zde.