18. ročník

Termín 18. ročníku Celostátních přehlídek sýrů a konference Mléko a sýry

bude 22. a 23. ledna 2020.

Odborné hodnocení se uskuteční 16. ledna.

Pozvánky budou rozeslány v průběhu října 2019.