Ústav mléka, tuků a kosmetiky VŠCHT Praha
Českomoravský svaz mlékárenský
a
Odborná skupina pro potravinářskou a agrikulturní chemii České společnosti chemické

logoVSCHT chlogo2 Logo_CMSM

24. ledna 2018 se uskutečnil

17. ročník Celostátních přehlídek sýrů

Na přehlídkách byla hodnocena veřejnými komisemi senzorická jakost  54 druhů přírodních a tavených sýrů výrobců ČR. Součástí doprovodného programu byly odborné přednášky, výstavka sýrů a presentace firem dodávající přístrojové vybavení pro analytiku sýrů nebo pomocné látky k výrobě sýrů.

a 25. ledna 2018 konference

Mléko a sýry

o nových poznatcích v chemii, mikrobiologii a technologii sýrů a ostatních mléčných výrobků. Na konferenci bylo prezentováno 16 přednášek a 18 plakátových sdělení. Z přehlídek a semináře bude vydán společný sborník.

Aktuality

Výsledky Celostátních přehlídek sýrů

Celostátních přehlídek sýrů 2018 se zúčastnilo téměř 140 osob, bylo hodnoceno 54 druhů sýrů
20 tuzemských výrobců a bylo uděleno 12 diplomů a 14 čestných uznání.

Seznam oceněných sýrů najdete zde.

Sborník Celostátní přehlídky sýrů 2016

k dispozici je elektronická verzi sborníku :

Celostátní přehlídky sýrů 2016 – Výsledky přehlídek a sborník příspěvků konference Mléko a sýry,
VŠCHT Praha, Praha 2016