CPS a MaS 2014

Logo_BG_2014 sm       Logo_MS

15. ročník se uskutečnil 22. a 23. ledna 2014

Na Celostátních přehlídkách sýrů bylo hodnoceno 59 druhů sýrů 17 tuzemských výrobců a bylo uděleno 17 diplomů.

Seznam oceněných sýrů najdete zde.

 

Na konferenci Mléko a sýry bylo prezentováno 16 přednášek a 23 plakátových sdělení.

Z  Celostátních přehlídek sýrů a s konference Mléko a sýry : byl vydán společný sborník s výsledky a plným zněním přednášek a plakátových sdělení

Elektronická verze:

Celostátní přehlídky sýrů 2014 – Výsledky přehlídek a sborník příspěvků konference Mléko a sýry.
VŠCHT Praha, Praha 2014, ISBN 978-80-7080-909-9