CPS a MaS 2016

       Logo_MS

16. ročník se uskutečnil 19. a 20. ledna 2016

Na Celostátních přehlídkách sýrů bylo hodnoceno 53 druhů sýrů 15 tuzemských výrobců a bylo uděleno 13 diplomů a 4 čestná uznání.

Seznam oceněných sýrů najde zde.

 

Na konferenci Mléko a sýry bylo prezentováno 16 přednášek a 23 plakátových sdělení.

Z  Celostátních přehlídek sýrů a s konference Mléko a sýry : byl vydán společný sborník s výsledky a plným zněním přednášek a plakátových sdělení

Elektronická verze:

Celostátní přehlídky sýrů 2016 – Výsledky přehlídek a sborník příspěvků konference Mléko a sýry.
VŠCHT Praha, Praha 2016, ISBN  978-80-7080-973-0