Program konference Mléko a sýry

Anotace přednášek a plakátových sdělení najdete zde

8:30 Registrace účastníků
9:00 Zahájení
9:10 Výsledky 17. ročníku Celostátních přehlídek sýrů.
Čurda L., Štětina J. (Ústav mléka, tuků a kosmetiky, VŠCHT Praha)
9:30 Metody testování účinnosti sanitačních roztoků vůči technologicky nežádoucím mikroorganismům a jejich biofilmům.
Němečková I.1
, Smolová J.1, Míchová-Turoňová H.2, Bialasová K.3, Havlíková Š.1, Horáčková Š.3
(1Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o., 2Ústav biochemie a mikrobiologie, 3Ústav mléka, tuků a kosmetiky, VŠCHT Praha)
9:45 Dynamika prežívania E. coli a S. aureus v závislosti od podmienok prostredia.
Lehotová V., Urgelová K., Valík Ľ., Medveďová A.
(Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín, STU v Bratislave)
10:00 Vplyv faktorov prostredia na produkciu SED a biofilmu S. aureus.
Medveďová A., Vrábová L., Jurinová I.
(Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín, STU v Bratislave)
10:15 Přestávka
10:30 Diskuse k plakátovým sdělením
11:00 Vplyv teploty a aktivity vody na radiálny rast G. candidum.
Koňuchová M., Valík Ľ. (Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín, STU v Bratislave)
11:15 Transformácia tyramínu na kyselinu 4-hydroxyfenyloctovú počas kokultivácie tyramín-dependentných baktérií a Geotrichum candidum.
Greif G., Greifová M., Body P., Vavrencová K.
(Oddelenie potravinárskej technológie, STU v Bratislave)
11:30 Dynamika rastu vybraných skupín baktérií v ovčích hrudkových syroch.
Šipošová P., Mančušková T., Medveďová A.
(Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín, STU v Bratislave)
11:45 Růst bakterií izolovaných z velbloudího mléka v mléce kravském.
Kouřimská L., Modráčková N., Mekadim Ch., Melicharová B., Killer J., Vlková E.
(Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky, ČZU v Praze)
12:00  Občerstvení
13:00 Přežívání probiotických bakterií v umělých kojeneckých výživách v závislosti na podmínkách skladování.
Musilová Š., Koutná B., Vlková E., Švejstil R.
(Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky, ČZU v Praze)
13:15 Lactobacillus plantarum a jeho potenciál pro využití v mlékárenských technologiích.
Bialasová K., Horáčková Š., Plocková M.
(Ústav mléka, tuků a kosmetiky, VŠCHT Praha)
13:30 Vícečetné emulze typu V/O/V jako funkční součást mléčných výrobků.
Klojdová I., Štětina J. (Ústav mléka, tuků a kosmetiky, VŠCHT Praha)
13:45 Využití plynové chromatografie s olfaktometrickým detektorem pro predikci trvanlivosti a identifikaci příčin smyslových vad mléčných výrobků.
Hanková M., Kováčiková S., Kružík V., Čížková H. (Ústav konzervace potravin, VŠCHT Praha)
14:00 Přestávka
14:15 Diskuse k plakátovým sdělením
14:45 Vliv přídavku nátavku na viskoelastické vlastnosti a mikrostrukturu tavených sýrů.
Černíková M.1, Nebesářová J.2, Salek R. N.1, Popková R.1, Buňka F.1
(1Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2Akademie věd České republiky)
15:00 Vliv lněné vlákniny na texturu tavených sýrů.
Filipová T., Troshchynská Y., Štětina J. (Ústav mléka, tuku a kosmetiky, VŠCHT Praha)
15:15 Demineralizace matečného roztoku po krystalizaci laktosy.
Ečer J.1, Tichovský P.2 (1MemBrain s.r.o., Stráž pod Ralskem, 2Moravia Lacto a.s., Jihlava)
15:30 Příprava mléčných dezertů na bázi emulze mléčného tuku v zahuštěné syrovátce.
Shakhno N., Klojdová I., Troshchynska Y., Botvynko A., Štětina J., Čurda L.
(Ústav mléka, tuků a kosmetiky VŠCHT Praha)
15:45 Zakončení

Anotace přednášek a plakátových sdělení najdete zde