Sborník

Společný sborník s výsledky Celostátních přehlídek sýrů a s plným zněním přednášek a plakátových sdělení konference Mléko a sýry :

Elektronická verze:

Celostátní přehlídky sýrů 2018 – Výsledky přehlídek a sborník příspěvků konference Mléko a sýry, VŠCHT Praha, Praha 2018