doc. Ing. Jiří Štětina, CSc.

Pracovní skupina: mléko a mikrobiologie

Pedagogické aktivity:

 • Bakalářský studijní program:
  • Fyzikální vlastnosti potravin I
  • vedení bakalářských prací
 • Magisterský studijní program:
  • Vybrané procesy potravinářských a biotechnologických výrob (části „Odstřeďování, emulgace“)
  • Fyzikální vlastnosti potravin II
  • Technologie mlékárenských výrob
  • Laboratoř oboru, technologický projekt
  • vedení diplomových prací
 • doktorský studijní program
  • Technologie mlékárenských výrob
  • vedení doktorských disertačních prací

Oblasti výzkumu:

 • Reologické vlastnosti a textura mléčných výrobků
 • Koloidní stabilita a funkční vlastnosti tekutých mléčných surovin
 • Funkční vlastnosti mléčných bílkovin a jejich interakce s hydrokoloidy

Vzdělání a zkušenosti:

 • 1980 – 1984 VŠCHT, obor Technologie mléka a tuků
 • 1984 – 1988 VŠCHT, katedra technologie mléka a tuků – interní aspirantura
 • Krátkodobé pobyty: Univerisity of Reading, UK (1992), Lund university, Švédsko (2003).
 • 2009 habilitace, obor Technologie potravin

Zaměstnání:

 • 1984-1988 studijní pobyt, VŠCHT, katedra technologie mléka a tuků
 • 1988-2009 VŠCHT Praha, Ústav technologie mléka a tuků, odborný asistent
 • 2009-dosud docent (dtto)

Členství v organizacích a další činnosti:

 • Česká společnost chemická (od. r. 1986)
 • Česká společnost chemického inženýrství (od r. 1999)
 • Organizační výbor Celostátních přehlídek sýrů a konference Mléko a sýry (od r. 2000)

Nejvýznamnější publikace od r. 2005:

 • Mihulová M., Vejlupková M., Hanušová J., Štětina J., Panovská Z.: The effect of modified whey proteins on texture and sensory quality of processed cheese. Czech J. Food Sci. 31, 553-558 (2013).
 • Šárka, E., Koláček, J., Synytsya, A., Hrušková, K., Maixner, J., Štětina, J.: Spectral analysis and physical properties of benzylated starch. Starch – Stärke, 64(6), 481-488 (2012).
 • Kováčová R., Štětina J., Čurda L.: Influence of processing and kappa-carrageenan on properties of whipping cream. Journal of Food Engineering 99, 471–478 (2010).
 • Zsolt Zalán, Jaroslav Hudáček, Jiří Štětina, Jana Chumchalová, Anna Halász: Production of organic acids by Lactobacillus strains in three different media. Eur Food Res Technol 230:395–404 (2010).
 • Kováčová R., Synytsya A., Štětina J.: The characterization of whey proteins-pectin interaction in relation to emulsification properties of whey proteins. Czech Journal of Food Science 27, 4-8 (2009). ISSN 1212-1800
 • Kováčová R., Štětina J., Diblíková L.: The influence of whey processing on emulsifying properties of whey proteins. In Proccedings: The International Symposium on Food Rheology and Structure, p. 540-541, ETH Zurich 2009. ISBN978-3-905609-43-1
 • Kováčová R., Štětina J., Synytsya A., Fesslová L.: The characterization of pectin-ß-lactoglobulin interaction in relation to degree of pectin esterification. In Polysaccharides IV – proceedings of 4th International Conference on Polysaccharides, ČSCH, Praha 2008. ISBN:978-80-86238-57-9
 • Buňka F., Štětina J., Hrabě J.: The effect of storage temperature and time on the consistency and colour of sterilized processed cheese. European Food Research and Technology 228, 223-229 (2008). ISSN: 1438-2377
 • Čurda L., Rudolfová J., Štětina J., Dryák B.: Dried buttermilk containing galactooligosaccharides – process layout and its verification. J. Food Eng. 77, 468 – 471 (2006). ISSN 0260-8774.
 • Štětina J., Čurda L.: Influence of skim milk powder addition on rheological properties of heat-set gel of whey protein concentrate. Proceedings of the 4th International Symposium on Food Rheology and Structure., s. 619 – 620, ETH Zürich 2006. ISBN 3-905609-25-8.