Doc. Ing. Ladislav Čurda, CSc.

Pracovní skupina: mléko a mikrobiologie

Pedagogické aktivity:

 • Bakalářský studijní program:
  • Technologie potravin II – část technologie mlékárenských výrob
  • Vedení bakalářských prací (23 studentů)
 • Magisterský studijní program:
  • Procesní chemie potravin – část semináře
  • Provozní analýza potravin – část semináře
  • Výroba potravin a nutriční hodnota – část semináře
  • Technologie potravin oboru I a II (část Chemie mléka, Mlékárenské fermentační technologie)
  • Vedení diplomových prácí: (45 studentů)
 • program Erasmus
  • Food Technology and Biotechnology II – Dairy Technology
 • doktorský studijní program
  • Chemie a analýza mlékárenských produktů
  • Vedení doktorských disertačních prací: (12 studentů, 6 práce obhájeny)
 • Univerzita 3. věku – Mléko a mléčné výrobky

Oblasti výzkumu:

 • Bílkoviny syrovátky – frakcionace, hydrolýza a funkční vlastnosti hydrolyzátů
 • Laktosa – hydrolýza, příprava a vlastnosti galaktooligosacharidů
 • Membránové procesy
 • Aplikace impedanční metody v mlékárenské mikrobiologii
 • Zpracování mleziva

Vzdělání a zkušenosti:

 • 1975 – 1980 VŠCHT, obor Technologie mléka a tuků
 • 1978 – 1982 pedagogické studium na VÚIS při ČVUT
 • 1980 – 1981 VŠCHT, katedra technologie mléka a tuků – studijní pobyt
 • 1982 – 1985 VŠCHT, katedra technologie mléka a tuků – interní aspirantura
 • Krátkodobé pobyty Foss Electric Hillarod, Dánsko (1989, 1991), TU München, Německo(2002, 2003), Lund university, Švédsko (2003).

Členství v organizacích a další činnosti:

 • Česká společnost chemická (od. r. 1983)
 • Česká společnost chemického inženýrství (od r. 2004)
 • Spoluorganizátor soutěže Mlékárenský výrobek roku (od r. 2003)
 • Organizační výbor Celostátních přehlídek sýrů a konference Mléko a sýry (od r. 1996)

Nejvýznamnější publikace od r. 2005:

 • Čurda L., Štětina J.: Mléko a mléčné výrobky. In Dostálová J., Kadlec P. a kol. (Eds.): Potravinářské zbožíznalství., pp. 118 – 147, KEY Publishing s.r.o., Ostrava 2014. ISBN: 978-80-7418-208-2.
 • Čurda L., Šviráková E.: Electrical Techniques: Lactics and Other Bacteria. In Batt C. A., Tortorello M. L. (Eds.): Encyclopedia of Food Microbiology, vol. 1, 2nd Ed., pp. 630 – 636, Elsevier Ltd, Academic Press, Oxford 2014. ISBN: 9780123847300.
 • Čurda L., Šviráková E.: Electrical Techniques: Food Spoilage Flora and Total Viable Count. In Batt C. A., Tortorello M. L. (Eds.): Encyclopedia of Food Microbiology, vol. 1, 2nd Ed., pp. 627 – 629, Elsevier Ltd, Academic Press, Oxford 2014. ISBN: 9780123847300.
 • Hanušová J., Mihulová M., Diblíková L., Čurda L.: Influence of salts on selective coagulation of whey proteins and their application in isolation of β-lactoglobulin Czech J. Food Sci. 32, 77 – 81 (2014). ISSN 1212-1800.
 • Skalka V., Vašíčková M., Čurda L.: Obsah imunoglobulinů jako indikátor kvality kolostra. Mlékařské listy – Zpravodaj č. 146, VII – X (2014). ISBN: 1212-950X.
 • Diblíková L. Čurda L. Kinčl J.: The effect of dry matter and salt addition on cheese whey demineralisation. Int. Dairy J. 31, 29 – 33 (2013). ISSN: 0958-6946.
 • Čurda L.: Tvarohy a sýry. In Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (Eds): Technologie potravin – Přehled tradičních potravinářských výrob, pp. 279 – 299, KEY Publishing s.r.o., Ostrava 2012. ISBN 978-80-7418-145-0.
 • Cicvárek J., Čurda L., Elich O., Dvořáková E., Dvořák M.: Effect of caseinomacropeptide concentrate addition on the growth of bifidobacteria Czech J. Food Sci. 28, 485 – 494 (2010). ISSN 1212-1800.
 • Diblíková L., Čurda L., Homolová K.: Electrodialysis in whey desalting process. Desalination and Water Treatment , 208 – 213 (2010). ISSN 1944-3994.
 • Dryáková A., Pihlanto A., Marnila P., Čurda L., Korhonen H. J. T.: Antioxidant properties of whey protein hydrolysates as measured by three methods. Eur. Food Res. Technol. 230, 865 – 874 (2010). ISSN: 1438-2377.
 • Pocedičová K., Čurda L., Mišún D., Dryáková A., Diblíková L.: Preparation of galacto-oligosaccharides using membrane reactor. J. Food Eng. 99, 479 – 484 (2010). ISSN 0260-8774.
 • Kováčová R., Štětina J., Čurda L.: Influence of processing and κ-carrageenan on properties of whipping cream. J. Food Eng. 99, 471 – 478 (2010). ISSN 0260-8774.
 • Hellerová K., Čurda L.: Influence of type of substrate and enzyme concentration on formation of galacto oligosaccharides. Czech J. Food Sci. 27, S372 – S374 (2009). ISSN 1212-1800.
 • Čurda L., Drbohlav J., Elich O., Roubal P., Štětina J.: Přihláška užitného vzoru: Bílkovinný koncentrát ze syrovátky. Užitný vzor č. 18716, 15.5.2008.
 • Mišún D., Čurda L., Jelen P.: Batch and continous hydrolysis of ovine whey proteins. Small Ruminant Research 79, 51 – 56 (2008). ISSN 0921-4488.
 • Čurda L., Rudolfová J., Štětina J., Dryák B.: Dried buttermilk containing galactooligosaccharides – process layout and its verification. J. Food Eng. 77, 468 – 471 (2006). ISSN 0260-8774.
 • Rudolfová J., Čurda L.: Prebiotický účinek galaktooligosacharidů a využití laktosy pro jejich produkci. Chem. Listy 99, 168 – 174 (2005).
 • Kozáková D., Holubová J., Plocková M., Chumchalová J., Čurda L.: Impedance measurement of growth of lactic acid bacteria in the presence of nisin and lysozyme Eur. Food Res. Technol. 221, 774-778 (2005). ISSN: 1438-2377.