Prof. Ing. Vladimír Filip, CSc.

Pracovní skupina: tuky, detergenty a kosmetika

Pedagogické aktivity:

 • Přednášky v magisterském studijním programu:
  • Procesní chemie potravin (od 2011)
  • Technologie potravin oboru I – část chemie lipidů a technologie tuků
  • Technologie potravin oboru II –technologie tuků, oleochemie (od 2001)
 • Přednášky pro bakalářský studijní program:
  • Úvod do potravinářských a biochemických věd (od 2013)
  • Technologie potravin – část technologie olejů a tuků
 • Vedení diplomových prací (68 studentů)
 • Vedení doktorských prací (8 studentů, 5 úspěšně obhájilo)

Oblasti výzkumu:

 • Modifikace triacylglycerolů rostlinných olejů: strukturované triacylglyceroly, strukturní tuky pro tukové násady margarínů, pokrmových a speciálních tuků
 • Fyzikální vlastnosti binárních soustav strukturovaných triacylglycerolů
 • Oxidační stabilita tukových disperzních soustav – emulzí a tukových disperzí, role antioxidantů
 • Oleochemické využití rostlinných olejů v oblasti tenzorů a kosmetiky
 • Změny lipidů za vysokých teplot
 • Antimikrobiální aktivita esterů mastných kyselin s polyoly

Vzdělání a zkušenosti:

 • 1975-1980 VŠCHT, obor Technologie mléka a tuků
 • 1981-1985 PGS, obor Chemie a technologie poživatin
 • 1995 habilitace, obor Chemie a technologie tuků a detergentů
 • 2008 profesor, obor Technologie potravin

Zaměstnání:

 • 1983-1996 VŠCHT, Katedra technologie mléka a tuků; odborný asistent
 • 1996-2008 docent
 • 1997-nyní; vedoucí Ústavu technologie mléka a tuků

Zahraniční pobyty:

 • 1988 – dvouměsíční pobyt na Katedře katalyzátorů LTI Petrohrad
 • 1988 – 1989 roční pobyt na Ústavu technické chemie a petrochemie RWTH Aachen, Německo
 • 2003 krátkodobý pobyt na University of Alberta, Edmonton, Kanada

Členství v organizacích a další činnosti:

 • Vedoucí editor redakční rady časopisu Czech J.of Food Sciences (od 2014)
 • Člen redakční rady časopisu J.of Food and Nutrition Research
 • Předseda výboru odborné skupiny pro tuky, detergenty a kosmetickou chemii ČSCH

Nejvýznamnější publikace od r. 2005:

 • Kyselka J.,  Kreps F., Skalka V., Matlova V., Pustelnikova L., Kolacek J., Stetina J, Schmidt S., Filip V.: About  the  origin  of  asclepic  acid  derived  from  crude  homo-  and  heterolipids  during successive solvent extraction of rapeseeds. Eur. Food Res. Technol., 240, 477-487 (2015).
 • Kyselka J., Kreps F., Matlova V., Pustelnikova L., Ulbrich P., Stetina J., Schmidt S., Filip V.: The effect of rapeseed microstructure on the mechanism of solution and diffusion extraction, Eur. Food Res. Technol. 240, 853-863 (2015).
 • Hrádková I., Merkl R., Šmidrkal J., Kyselka J., Filip V.: Antioxidant effect of mono- and dihydroxyphenols in sunflower oil with different levels of naturally present tocopherols. Eur. J. Lipid Sci. Technol. 115, 747-755 (2013).
 • Cihelková K., Schieber. A., Lopes-Lutz D., Hradkova I., Kyselka J., Filip V.: Quantitative and qualitative analysis of high molecular compounds in vegetable oils formed under high temperatures in the absence of oxygen. Eur Food Res Technol. 237, 71-81 (2013).
 • Spěváčková V., Hrádková I., Šmidrkal J., Filip V.: Lipid Oxidation of Fat Blends Modified by Monoacylglycerol. C zech J.Food Sci 30, 527 – 533 (2012).
 • Šmidrkal J., Ilko V., Filip V., Doležal M., Zelinková Z., Kyselka J., Hrádková I., Velíšek J.: Formation of acylglycerol chloro derivatives in vegetable oils and mitigation strategy. Czech J.Food Sci. 29, 448 – 456 (2011).
 • Bouzidi L., Boodhooa M.V., Kutek T., Filip V., Narine S.S.: The binary phase behavior of 1,3-dilauroyl-2-stearoyl-sn-glycerol and 1,2-dilauroyl-3-stearoyl-sn-glycerol. Chem Phys Lipids, 163, 607-629 (2010).
 • Karlová T., Poláková L., Šmidrkal J., Filip V.: Antimicrobial effects of fatty acid fructose esters. Czech J.Food Sci.28 28, 146-149 (2010).
 • Merkl R., Hrádková I.:, Filip V., Šmidrkal J.: Antimicrobial and antioxidant properties of phenolic acids alkyl esters. Czech J.Food Sci. 28, 275-279 (2010).
 • Zárubová M., Filip V., Kšandová L., J.Šmidrkal J., Piska I.: Physical properties of model fat blends. J.of Food Eng. 99, 459-464 (2010).
 • Boodhooa M.V., Kutek T., Filip V., Narine S.S.: The binary phase behavior of 1,3-dimyristoyl-2-stearoyl-sn-glycerol and 1,2-dimyristoyl-3-stearoyl-sn-glycerol. Chem Phys Lipids, 154, 7-18 (2008)
 • Piska I., Zárubová M., Loužecký T., Karami H., Filip V.: Properties and crystallization of fat blends. J.of Food Eng., 77, 433-438 (2006).
 • Bartošová E., Špičková Z., Pospíšilová O., Šmidrkal J., Filip V.: The Influence of Fatty Acids and their Derivatives on the Growth of Kluyveromyces, Saccharomyces, and Candida Species. Chimia 59, 732-734 (2005).
 • Šmidrkal J. Červenková R., Filip V.: Sorbitan esters, their preparation, analysis and properties. Eur.J.Lipid Sci.Technol., 106, 851-855 (2004).

Starší vědecké práce:

 • Zárubová M., Filip V., Kšandová L., J.Šmidrkal J., Piska I.: Physical properties of model fat blends. J.of Food Eng. Available online 19 September 2008
 • Boodhooa M.V., Kutek T., Filip V., Narine S.S.: The binary phase behavior of 1,3-dimyristoyl-2-stearoyl-sn-glycerol and 1,2-dimyristoyl-3-stearoyl-sn-glycerol. Chem Phys Lipids, 154, 7-18 (2008)
 • Piska I., Zárubová M., Loužecký T., Karami H., Filip V.: Properties and crystallization of fat blends. J.of Food Eng., 77, 433-438 (2006).
 • Bartošová E., Špičková Z., Pospíšilová O., Šmidrkal J., Filip V.: The Influence of Fatty Acids and their Derivatives on the Growth of Kluyveromyces, Saccharomyces, and Candida Species. Chimia 59, 732-734 (2005).
 • Šmidrkal J. Červenková R., Filip V.: Sorbitan esters, their preparation, analysis and properties. Eur.J.Lipid Sci.Technol., 106, 851-855 (2004).
 • Filip V., Zárubová M., Piska I., Šmidrkal J.: Fat blends on the base of structural triglycerides. Czech J.Food Sci.22, 76-79 (2004).
 • Pokorná I., Filip V., Šmidrkal J.: Lipid oxidation in margarine emulsions. Czech J.Food Sci.22, 140-143 (2004).
 • Zárubová M., Filip V., Šmidrkal J., Kůtek T., Piska I: The separation of triacylglycerols using unpolar and medium polar capillary columns. Czech J.Food Sci.22, 123-126 (2004).
 • Filip V., Plocková M., Šmidrkal J., Řiháková Z. , Melzoch K., Schmidt Š.: Resveratrol and its antioxidant and antimicrobial effectiveness. Food Chemistry 83, 585-593 (2003).
 • Řiháková Z., Filip V., Šmidrkal J.: Antifungal effectiveness of Gfycerol esters with Lauric acid and its dependency on their purity. Adv.Food Sci. 23, 57-62 (2001).
 • Řiháková Z., Plocková M., Filip V., Šmidrkal J.: Antifungal activity of lauric acid derivatives against Aspergillus niger. Europ. Food Res.Technol. 213, 488-490 (2001).
 • Filip V., Šmidrkal J., Štěpánek M.: Effect of structure of defined triglycerides on the chemical properties of fatty bases. OCL – Oléagineux Corps Gras Lipides 8, 45-48 (2001).
 • Filip V., Šmidrkal J., Čmolík J., Schwarz W.: Oxidation stability of margarines with monoacylglycerol type emulgator. Czech.J.Food Sci.18, 146-147 (2000).
 • Řiháková Z., Filip V., Šmidrkal J., Plocková M.: Antimicrobial effect of saccharide esters with lauric acid, Czech J.Food Sci.18, 263-265 (2000)