Ústav technologie mléka a tuků VŠCHT Praha

Českomoravský svaz mlékárenský

a

Odborná skupina pro potravinářskou a agrikulturní chemii České společnosti chemické

             

19. ledna 2005 se uskutečnily v areálu vysokých škol v Praze - Dejvicích

Na přehlídkách byla hodnocena veřejnými komisemi senzorická jakost 73ti tvrdých, polotvrdých a plísňových sýrů výrobců ČR. Součástí doprovodného programu byly odborné přednášky, výstavka sýrů a prezentace firem dodávající přístrojové vybavení pro analytiku sýrů nebo pomocné látky k výrobě sýrů.
 

 na přehlídky sýrů navázal 20. ledna odborný seminář

MLÉKO a SÝRY 2005

zaměřený obecně na chemii, mikrobiologii a technologii sýrů a ostatních mléčných výrobů. 

Na semináři bylo prezentováno 18 přednášek a 20 plakátových sdělení. 

Z přehlídek a semináře bude vydán společný sborník.