Ústav technologie mléka a tuků VŠCHT Praha

Českomoravský svaz mlékárenský

a

Odborná skupina pro potravinářskou a agrikulturní chemii České společnosti chemické

                 

 

25. ledna 2006 se uskutečnily v areálu vysokých škol v Praze - Dejvicích

Celostátní přehlídky sýrů

10. ročník

Na přehlídkách byla hodnocena veřejnými komisemi senzorická jakost více něž 60ti tvrdých, polotvrdých a plísňových sýrů a vyrobených v ČR. Součástí doprovodného programu byly odborné přednášky, výstavka sýrů a prezentace firem dodávající přístrojové vybavení pro analytiku sýrů nebo pomocné látky k výrobě sýrů.

 

 na přehlídky sýrů navázal 26. ledna odborný seminář

MLÉKO a SÝRY 

Odborný seminář, zaměřený obecně na chemii, mikrobiologii a technologii sýrů a ostatních mléčných výrobků. Na semináři bylo prezentováno 16 přednášek a 35 plakátových sdělení. 
Z přehlídek a semináře byl vydán společný sborník.