Ústav technologie mléka a tuků VŠCHT Praha

Českomoravský svaz mlékárenský

a

Odborná skupina pro potravinářskou a agrikulturní chemii České společnosti chemické

               

 

23. ledna 2012 se uskutečnil

14. ročník

Celostátní přehlídky sýrů

Na přehlídkách byla hodnocena veřejnými komisemi senzorická jakost vybraných kategorií přírodních a tavených sýrů výrobců ČR i ze zahraničí. Na letošní 14. ročník přehlídek bylo přihlášeno 75 tuzemských sýrů. Součástí doprovodného programu byly odborné přednášky, výstavka sýrů a presentace firem dodávající přístrojové vybavení pro analytiku sýrů nebo pomocné látky k výrobě sýrů.

 

a 24. ledna konference

MLÉKO a SÝRY 

o nových poznatcích v chemii, mikrobiologii a technologii sýrů a ostatních mléčných výrobků.
Na konferenci bylo prezentováno 14 přednášek a 26 plakátových sdělení.
Z přehlídek a semináře bude vydán společný sborník.