NezařazenéArchive for the ‘’ category

Informace pro studenty 1. ročníku MSP Technologie potravin

Thursday, September 17th, 2020

Nabídka témat předmětu M 352002 Odborný projekt na Ústavu mléka, tuků a kosmetiky

Student se na téma hlásí vedoucímu práce. V případě zájmu více studentů o jedno téma rozhoduje o výběru řešitele vedoucí práce, který pak přihlášené studenty oznámí tajemníkovi ústavu.

Celostátní přehlídky sýrů a konference Mléko a sýry

Friday, September 27th, 2019

 

18. ročník Celostátních přehlídek sýrů a konference Mléko a sýry se uskutečnil 22. a 23. ledna 2020.  

Bližší informace najdete na adrese http://cps.vscht.cz 

MEZINÁRODNÍ KOSMETOLOGICKÁ KONFERENCE

Friday, September 27th, 2019

se uskutečnila v Luhačovicích  2. – 4. října 2019.

169 účastníků z České republiky, Slovenska, Polska, Německa a Španělska vyslechlo celkem 23 přednášek.

Program naleznete zde