Obhájené disertační práce

 

Jméno(rok) Téma
Veronika Brychová
(roz. Mátlová) (2017)
Analýza a interpretace reziduí organických látek z mladšího pravěku.
Klára Cihelková (2017) Změny triacylglycerolů za vysokých teplot.
Michaela Kosová (2015) Antistafylokoková aktivita bakterií mléčného kvašení.
Jan Kyselka (2015) Oxidace sterolů v tucích a v tukových disperzích.
Tereza Morávková
(roz. Vykutilová) (2015)
Reologické a senzorické vlastnosti vícefázových disperzních systémů.
Lenka Diblíková (2015) Frakcionace majoritních bílkovin syrovátky
Renáta Kováčová (2015) Funkční vlastnosti syrovátkových bílkovin
Klára Pocedičová
(roz. Hellerová) (2015)
Enzymová příprava galaktooligosacharidů
Iva Červenková
(roz. Složilová) (2014)
Antilisteriální aktivita bakterií mléčného kvašení
Roman Merkl (2012) Funkční vlastnosti polyfenolů
Veronika Spěváčková (2012) Oxidace lipidů v disperzních soustavách
Jana Svátková
(roz. Fialová) (2012)
Výskyt a identifikace bakterií mléčného kvašení ve výrobě lahůdek
Tereza Karlová (2011) Mikrobiálně aktivní glykolipidy
Daniel Mišún (2011) Vliv technologických parametrů na separaci složek syrovátky
Iva Jebavá
(roz. Ondráčková) (2011)
Autolytický systém Lactobacillus helveticus
Irena Němečová (2011) Kontrola nežádoucí proteolytické mikroflóry v procesu zpracování mléka
Draha Kozáková (2010) Využití autolýzy laktokoků při zrání sýrů s nízkodohřívanou sýřeninou
Petr Miller (2010) Potlačení výskytu bakterií mléčného kvašení v lahůdkových výrobcích a v surovinách pro jejich výrobu
Lenka Poláková (2010) Tenzidy na bázi rostlinných olejů
Adriena Dryáková (2009) Enzymatické hydrolyzáty syrovátkových bílkovin
Marie Vokáčová (2009) Tenzidové systémy detergentů na bázi obnovitelných surovin
Kateřina Kučerová (2008) Protektivní kultury v lahůdkářských výrobcích
Jana Trčková (2008) Reologické vlastnosti gelů mléčných bílkovin s hydrokoloidy
Markéta Zárubová (2008) Krystalizace triacylglycerolů v tukových násadách
Jitka Holubová (2007) Aplikace impedanční metody pro hodnocení vlivu antimikrobiálních látek na růst mikroorganismů
Jana Hrdličková (2007) Enzymové modifikace laktosy
Štěpán Tůma (2007) Laktobacily v sýrech s nízkodohřívanou sýřeninou eidamského typu
Markéta Giesová (2006) Antifungal properties of Lactobacilli, their identification and applications
Eva Kolouchová
(roz. Bartošová )(2006)
Syntéza a vlastnosti mikrobiálně aktivních lipidů
Jiří Lád (2006) Tenzidy na bázi triacylglycerolů
Iveta Pokorná (2006) Oxidační stabilita lipidů v emulzích
Tomáš Kůtek (2005) Strukturované triacylglyceroly a jejich funkční vlastnosti
Ivana Tovarová (2005) Izolace a charakteristika kaseinomakropeptidu a dalších syrovátkových bílkovin
Radka Červenková (2004) Antimikrobiální vlastnosti derivátů karboxylových kyselin
Ivo Piska (2004) Rheologické vlastnosti tavených sýrů
Do Tuyet Mai (2003) Lactococcus lactis subsp. lactis LTM 32, a new bacteriocin producing strain isolated from Vietnamese fermented milk
Olga Kukačková (2001) Aplikační možnosti NIR spektroskopie při kontrole mléka a mlékárenských výrobků
Lucie Němcová (2001) Biochemické a fyzikální změny při zrání sýrů
Martin Štěpánek (2000) Strukturované triacylglyceroly a jejich funkční vlastnosti v tukových násadách
Zdenka Řiháková (2000) Antimikrobiální vlastnosti esterů kyseliny laurové s polyoly
Eva Šviráková (1999) Produkce a aplikace nisinu v mlékárenském průmyslu
Jitka Stiles (1999) The Antifungal Activity of Lactobacilli
Jana Chumchalová (1997) Antimikrobiální aktivita laktobacilů
Marie Kleinová (1996) Enzymově katalyzované reakce tuků