Současně řešené disertace

Doktorský studijní program: P2906 Chemie a technologie potravin

Obor: 2901V013 Technologie potravin

Téma (doktorand, školitel)

 • Stabilizace a modifikace potravinářských přídatných látek a nutraceutik katalytickou hydrogenací (Honzíková, Filip)
 • Charakteristika a funkční vlastnosti kvasů s laktobacily. (Koval, Plocková)
 • Vliv modifikace mléčných bílkovin mikrobiální transglutaminasou na funkční vlastnosti mléka. (Marhons, Štětina)
 • Frakcionace prebiotických galaktooligosacharidů a jejich aplikační vlasnosti. (Zherepa, Čurda)
 • Syntéza a aplikace strukturovaných triacylglycerolů (Alishevich, Filip)
 • Příprava a funkční vlastnosti antimikrobiálních lipidů pokožky (Mikolášková, Filip)
 • Funkční vlastnosti synbiotik (Veselá, roz. Bialasová , Plocková)
 • Laktobacily a jejich role při prevenci a léčbě infekcí urovaginálního traktu (Kumherová, Šmidrkal)
 • Příprava a izolace galaktooligosacharidů (Botvynko, Čurda)
 • Biologicky aktivní látky izolované z olejnin. (Dragoun, Šmidrkal)
 • Antimikrobiální a mikrobistatický účinek derivátů fenolových kyselin. (Feldeková , roz. Némethová, Šmidrkal)
 • Integrované membránové separace při zpracování mléka a syrovátky se zaměřením na elektrodialýzu. (Shakhno, Čurda)
 • Aplikace vlákniny semen lnu setého v mléčných výrobcích (Troshchynska, Štětina)
 • Korelace mezi antimikrobiální účinností a dráždivostí konzervačních látek pro kosmetické emulze (Průšová, Šmidrkal)
 • Selektivní stanovení bakterií mléčného kvašení ve směsných kulturách (Kůstková, Plocková)
 • Stabilita trvanlivých mléčných výrobků. (Chramostová, roz. Hanušová, Čurda)
 • Biologický potenciál mleziva. (Hyršlová, roz. Lisová, Čurda)
 • Vliv syrovátkových bílkovin na texturu mléčných výrobků. (Potůčková, roz. Mihulová, Štětina)
 • Strukturované triacylglyceroly pro tukové násady. (Tesařová, Filip)