(Čeština) Rámcová témata disertačních prací pro akademický rok 2019/2020

Doktorský studijní program: P2906 Chemie a technologie potravin Obor: 2901V013 Technologie potravin