Historie

Ústav technologie mléka a tuků od svého založení v roce 1953 přebírá v oblasti mlékárenské Laktologický ústav Vysoké školy zemědělského a lesnického inženýrství ČVUT v Praze a tím úzce navazuje na předválečnou a poválečnou laktologickou tradici představovanou profesory Otakarem Laxou a Jaroslavem Maškem. Odvětví technologie tuků bylo budováno na bázi založené profesorem Vítězslavem Veselým z brněnské VŠT. O výzkum a aplikaci povrchově aktivních látek včetně konstituování jejich výuky se zasloužil profesor Milan Bareš. Prvním vedoucím ústavu v letech 1953-1963 byl profesor Josef Prokš, rozvíjel mikrobiologickou tradici a mj. vydal vysokoškolskou učebnici „Mlékařství“. Profesor Jiří Doležálek, vedoucí ústavu v letech 1963-1981, dále pokračoval v mikrobiologickém směru, zejména v oblasti zrání sýrů a výzkumu a využití čistých mlékařských kultur. V roce 1962 vyšla jeho souhrnná vysokoškolská učebnice věnovaná mikrobiologii oboru. Výzkumem lipidů mléka se zabýval docent Jaroslav Hladík. Profesor Jiří Zajíc, vedoucí ústavu v letech 1981-1991, se zabýval procesy zpracování rostlinných olejů a mastných kyselin, zvláště procesy hydrogenace. Docent Ladislav Forman, vedoucí ústavu v letech 1991-1997, se zabýval studiem dalšího využití mléčného tuku a bílkovin syrovátky.