Vedení ústavu

 

Vedoucí ústavu: prof. Ing. Vladimír Filip, CSc.
Tajemnice, hospodářka
a knihovnice ústavu:
Ing. Aleška Fialová
Adresa: VŠCHT, budova B, místnost 60, Technická 5,
166 28 Praha 6 – Dejvice
Telefon: 220 443 267