Řešené granty

Granty řešené v současné době:

Produkce a komplexní šetrné zpracování lněného semene a jeho aplikace do nových funkčních potravin.

 • (NAZV: QJ1510274, 2015-2018)
 • Rešitelská pracoviště: VŠCHT Praha, Agritec Plant Research s.r.o., Josef Ciboch, VÚM s.r.o., Walramcom s.r.o., Zemědělská agentura, s.r.o.
 • Odp. řešitel na VŠCHT Praha: prof. Ing. Vladimír Filip, CSc.

 

Granty řešené v minulosti (od roku 2000):

Kolostrum jako zdroj nových primárních produktů v potravinách a doplňcích stravy vyznačujících se zlepšenými dietetickými vlastnostmi a vysokým obsahem přirozených biologicky aktivních látek.

 • (NAZV: QJ1210376, 2012-2016)
 • Rešitelská pracoviště: VŠCHT Praha, VÚM s r.o., BETULA PENDULA s.r.o., INGREDIA s.r.o., ZD Kojčice
 • Odp. řešitel na VŠCHT Praha: doc. Ing. Ladislav Čurda, CSc.

Systémy jištění kvality a bezpečnosti mlékárenských výrobků vhodnými metodami aplikovatelnými v praxi

 • (NAZV: QJ1210300, 2012-2016)
 • Řešitelská pracoviště: VÚM s.r.o., SZÚ, UTB Zlín, VŠCHT Praha, Bohemilk, ČMSM, Eurofins s.r.o., Mlékárna Olešnice
 • Odp. řešitel na VŠCHT Praha: Ing. Eva Šviráková, Ph.D.

Vývoj prototypu a ověření bezpečnosti a funkčnosti dámských hygienických prostředků s probiotickým účinkem pro prevenci urogenitálních infekcí.

 • (TAČR: TA01010485; 2011-2015)
 • Řešitelská pracoviště: ARCO-CONSULT s.r.o.; VŠCHT Praha
 • Odpovědný řešitel na VŠCHT: doc. Ing. Milada Plocková, CSc.

Nové postupy produkce funkčních cereálních a mléčných potravin a funkčních nápojů s obsahem bioaktivních složek z vybraných rostlinných a živočišných zemědělských surovin s využitím probiotických mikroorganismů a postupy posuzování jejich kvality.

 • (MZE QI101B090; 2010-2014)
 • Řešitelská pracoviště: Výzkumný ústav potravinářský Praha; Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou; UK v Praze, 3. lékařská fakulta; Výzkumný ústav mlékárenský; Výzkumný ústav pivovarský a sladařský; VŠCHT Praha; Jizerské pekárny spol. s r.o.; Bohušovická mlékárna, a.s.
 • Řešitel za VŠCHT Praha: doc. Ing. Milada Plocková, CSc.

Výzkum a vývoj nového typu zmáselňovačů se zlepšenými technicko-užitnými vlastnostmi 

 • (MPO č. FR-TI2/546; 2010-2013)
 • Řešitelská pracoviště: BeHo spol. s r.o. ; VŠCHT Praha
 • Odp. řešitel na VŠCHT Praha: prof. Ing. Vladimír Filip, CSc.

Progresivní technologie zpracování slané syrovátky z výroby sýrů.

 • (MPO FR-TI1/470; 2009-2012)
 • Řešitelská pracoviště: MemBrain s.r.o.; VŠCHT Praha
 • Odp. řešitel na VŠCHT Praha: doc. Ing. Ladislav Čurda, CSc.

Listeria monocytogenes-postupy umožňující spolehlivé hodnocení kvality a bezpečnosti mlékárenských výrobků, etap technologického procesu výroby, finálních výrobků a jejich skladování.

 • (MŠMT 2B08050, 2008-2011)
 • Řešitelská pracoviště: VŠCHT Praha; Výzkumný ústav rostlinné výroby, Výzkumný ústav potravinářský Praha, Milcom a.s., Státní zdravotní ústav Praha
 • Odp. řešitel koordinátor: prof. Ing. Kateřina Demnerová,CSc.;
 • Řešitel za ÚTMT: doc. Ing. Milada Plocková, CSc.

Mikrobiologická rizika v mlékárenských výrobách – detekce a preventivní opatření.

 • (NPV II. MSMT 2B06114, 2006-2011)
 • Řešitelská pracoviště: MILCOM, a.s.; VŠCHT Praha, PLASTCOM a.s.; BOHEMILK, a.s.;
 • Státní zdravotní ústav Praha
 • Odp. řešitel na VŠCHT: doc. Ing. Milada Plocková, CSc.

Vývoj postupů pro izolaci kaseinomakropeptidu a jeho aplikace do potravin s vyšším zdravotním benefitem.

 • (NPV II. MSMT 2B06114 ; 2006-2011)
 • Řešitelská pracoviště: VŠCHT Praha; MILCOM a.s.
 • Odp. řešitel: doc. Ing. Ladislav Čurda, CSc.

Standardizace hydrokoloidů a jejich aplikace pro potravinářský průmysl.

 • (MPO FT-TA/069, 2004-2007)
 • Řešitelská pracoviště: TRUMF international s.r.o.; VŠCHT Praha
 • Odp. řešitel na VŠCHT: doc. Ing. Jiří Štětina, CSc.

Využití potenciálu „divokých “ kmenů bakterií mléčného kvašení v mlékárenských technologiích.

 • (NAZV Q3163, 2003-2007)
 • Řešitelská pracoviště: VÚM, MILCOM a.s. ; VŠCHT Praha
 • Odp. řešitel na VŠCHT:  doc. Ing. Milada Plocková, CSc.

Studium přípravy a vlastností polymerních obalových folií s navázanými bakteriociny jako aktivních prvků balení potravin.

 • (NAZV Q3158; 2003-2007)
 • Řešitelská pracoviště: ÚKPTM a ÚTMT VŠCHT Praha;
 • Odp. řešitel: doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc.; Řešitel za ÚTMT: doc. Ing. Milada Plocková, CSc.

Selection of LAB strains for mixed cultures efficient against spoillage bacteria, yeast and moulds.

 • (MŠMT AIP CZ-HU 5/2004; 2005-2007).
 • Řešitelská pracoviště: VŠCHT Praha; Central Food Research Institute, Budapest, Hungary;
 • Odp. řešitel na VŠCHT: Dr. Ing. Jana Chumchalová

Antimikrobiální vlastnosti esterů mastných kyselin s polyoly. 

 • (GAČR 2003-2005)
 • Řešitelská pracoviště: VŠCHT Praha; Odp. řešitel: prof. Ing. Vladimír Filip, CSc.

Využití enzymatických transformací laktosy v mlékárenské technologii.

 • (NAZV QD0281, 2000-2003)
 • Řešitelská pracoviště: ÚBM a ÚTMT VŠCHT Praha;
 • Odp. řešitel: prof. Ing. Vladimír Filip, CSc.