Spolupráce

 • Agritec Plant Research s.r.o.
 • ARCO-CONSULT s.r.o.
 • BETULA PENDULA s.r.o.
 • Bohemilk a.s.
 • Cormen, s.r.o.
 • Enaspol  a.s.;
 • Fosfa a.s.;
 • INGREDIA s.r.o.
 • Manufaktura  – Český národní podnik s.r.o.; 
 • Pragolaktos a.s.
 • OLMA a.s.
 • MADETA, a.s.
 • Ryor a.s.;
 • STU Bratislava, Fakulta chemickej a potravinarskej technologie, Ústav biotechnológie a potravinárstva
 • Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. Praha
 • Výzkumný ústav potravinářský v.v.i. Praha
 • Walramcom s.r.o.
 • ZD Kojčice
 • Zemědělská agentura s.r.o.
 • Zenit spol. s r.o.