Zaměření ústavu

Studium vlastností mléka jako suroviny pro mlékárenský průmysl. Základní technologické úkony v mlékárenském průmyslu a jejich využití při výrobě mléčných potravin. (Čurda, Štětina)

 • Technologie mléka a mlékárenských výrobků se zaměřením na výrobu:
  • pasterovaného a trvanlivého mléka
  • fermentovaných mléčných výrobků
  • tvarohů a tvarohových desertů
  • přírodních a tavených sýrů
  • zpracování srovátky
 • Aplikace instrumentálních analytických metod v mlékárenském průmyslu.
 • Využití membránových a chromatografických procesů při zpracování mléka a syrovátky. Izolace biologicky aktivních složek mléka.

Mikrobiologie potravin a kosmetiky se zaměřením na mlékárenskou technologii (Plocková, Horáčková, Solichová, Kosová)

 • Funkční vlastnosti bakterií mléčného kvašení
 • Protektivní a probiotické charakteristiky bakterií mléčného kvašení a bifidobakterií
 • Aplikace probiotik a prebiotik do potravinářských výrobků
 • Stabilita probiotických mikroorganismů v potravinářských i nepotravinářských matricích, jejich enkapsulace
 • Selektivní stanovení bakterií mléčného kvašení pomocí kultivačních a molekulárně-biologických metod (PCR, qPCR)
 • Kontrola potravinářsky nežádoucích mikroorganismů
 • Aplikace metod vedoucích ke zvýšení mikrobiální jakosti a trvanlivosti výrobků

Studium základních dějů při získávání a rafinaci tukových surovin. Studium vedoucí ke zdokonalování technologických pochodu při výrobě tukových potravin a výrobků z oblasti technických tuků. (Filip, Berčíková)

 • Procesy získávání a rafinace rostlinných olejů.
 • Technologie a vlastnosti viskoplastických tuků (tukové násady emulgovaných a pokrmových tuků).
 • Technologie a vlastnosti emulgovaných tuků.
 • Příprava a vlastnosti derivátů mastných kyselin jako látek strukturních, povrchově aktivních a biologicky aktivních.
 • Oleochemické využití derivátů mastných kyselin.

Studium fyzikálně chemických vlastností tenzidů a jejich využití při výrobě detergentů, výrobků průmyslové a bytové chemie.    (Šmidrkal, Hrádková)

 • Chemie, technologie výroby a vlastnosti tenzidů, detergentů a kosmetických výrobků. Aplikace tenzidů pro kapalné detergenty a v tenzidové kosmetice.
 • Vliv aktivačních přísad na fyzikálně-chemické vlastnosti detergentů, fyzikálně chemické vlastnosti kosmetických emulzí.

Studium fyzikálně-chemické vlastnosti kosmetických surovin a jejich použití v kosmetických výrobcích. (Šmidrkal, Hrádková, Berčíková)

 • Vliv kosmetických surovin na stabilitu kosmetických výrobků a parametry pokožky
 • Antioxidační a antimikrobiální účinek derivátů fenolových kyselin

Reologické vlastnosti a koloidní stabilita mlékárenských, tukových a kosmetických výrobků    (Štětina, Filip, Berčíková)