Department of Dairy, Fat and Cosmetics

Welcome to the website of the Department of Dairy, Fat and Cosmetic Science of the University of Chemistry and Technology, Prague, Czech Republic.

We are engaged in scientific and pedagogical activities in the field of food microbiology focused on lactic acid bacteria, chemistry and technology of milk and all dairy products, oils and fats, as well as chemistry and technology of detergents and cosmetics.
The bulk of our work is in the use of probiotic bacteria and functional properties of lactic acid bacteria, isolation and utilization of milk constituents, texture evaluation and rheological properties of dairy and fat products, oxidative stability of fats and also the synthesis and use of surfactants in detergents and cosmetics.

 

Recent events

Celostátní přehlídky sýrů a konference Mléko a sýry

 

18. ročník Celostátních přehlídek sýrů a konference Mléko a sýry se uskuteční 22. a 23. ledna 2020. Odborné hodnocení sýrů bude 16. ledna. 

Bližší informace najdete na adrese http://cps.vscht.cz 

Studentská vědecká konference 2019

SOUTĚŽ PRACÍ STUDENTŮ BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

se uskuteční ve čtvrtek 21.11. 2019

Od 7. 10. do 21. 10. 2019 se přihlašte do soutěže pomocí elektronického přihlašovacího systému http://svk.vscht.cz

 

Závazná přihláška do   21 / 10

 Nahrání anotace do      8 / 11

Více informací najdete  zde…

MEZINÁRODNÍ KOSMETOLOGICKÁ KONFERENCE

se uskutečnila v Luhačovicích  2. – 4. října 2019.

169 účastníků z České republiky, Slovenska, Polska, Německa a Španělska vyslechlo celkem 23 přednášek.

Program naleznete zde

Workshop: Potenciál minoritních olejnin pro produkci olejů, mouk a bílkovinných koncentrátů“

v rámci řešení výzkumného projektu NAZV Ministerstva zemědělství QK1910302

se koná dne 9. října 2019 od 9.30 na Zemědělské fakultě JU v budově ZR
(Na Sádkách 1780, České Budějovice) v posluchárně Z1 (přízemí).

Představení cílů a dosavadních výsledků projektu:

Pozvánka

Program

Informace pro studenty MSP Technologie potravin

Sorry, this entry is only available in Czech.