Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo ÚMTS
Nacházíte se: Ústav mléka, tuků a kosmetiky  → Věda a výzkum → Granty
iduzel: 46400
idvazba: 51730
šablona: stranka
čas: 10.12.2022 05:22:58
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 46400
idvazba: 51730
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'umtk.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/granty'
iduzel: 46400
path: 8548/46145/46146/46209/46372/46400
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Granty

Granty řešené v současné době:

Výzkum a vývoj nové řady zelené kosmetiky

 • OPPIKA - OP PIK APLIKACE CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026822
 • Řešitelská pracoviště: EKOCHEM Cosmetics, s.r.o.; Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko – technologické v Praze
 • Odpovědný řešitel: doc. Ing. Iveta Hrádková, Ph.D.

Postbiotika, bakteriální exopolysacharidy a nové oligosacharidy pro funkční synbiotické fermentované výrobky.

 • NAZV QK22010186, 2022 - 2025
 • Rešitelská pracoviště: Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o., Bohušovická mlékárna, a.s., VŠCHT Praha
 • řešitel na VŠCHT Praha: doc. Ing. Jiří Štětina, CSc.

 

Nové trvale udržitelné způsoby zpracování a využití tuzemských olejnin

 • NAZV QK22010135; 2022 - 2025
 • VŠCHT Praha, Centrum zemědělsko- potravinářského výzkumu a inovací, s.r.o., FABIO PRODUKT spol. s r.o.
 • řešitel na VŠCHT Praha: prof. Ing. Vladimír Filip, CSc.

Pokročilé metody rafinace rostlinných olejů.

 • TAČR FW03010017; 2021-2025
 • Rešitelská pracoviště: Farmet a.s., VŠCHT Praha
 • Odp. řešitel na VŠCHT Praha: prof. Ing. Vladimír Filip, CSc.

Inovativní způsob podání imunoglobulinů.

 • TAČR TJ04000443; 2020-2022
 • Rešitelská pracoviště: VŠCHT Praha, Univerzita Karlova / 2. lékařská fakulta
 • řešitel: Ing. Iveta Klojdová, Ph.D.

Využití potenciálu různých metabolitů divokých kmenů bakterií mléčného kvašení a kvasinek k potlačení výskytu nežádoucích fungálních kontaminantů a prodloužení trvanlivosti mléčných a pekařských výrobků.

 • NAZV QK1910036; 2019-2023
 • Rešitelská pracoviště: VÚM Praha; MADETA a. s.; VŠCHT Praha; Zeelandia spol. s r.o.
 • Odp. řešitel na VŠCHT Praha: ing. Šárka Horáčková, CSc.

Zpracování vedlejších produktů z lisování semen olejnin na nové výrobky s nutričními a zdravotními přínosy

 • NAZV QK1910302; 2019-2023
 • Rešitelská pracoviště: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Agritec Plant Research s.r.o.; HEMP PRODUCTION CZ, s.r.o.; Masarykova univerzita; VŠCHT Praha
 • Odp. řešitel na VŠCHT Praha: prof. Ing. Vladimír Filip, CSc.

Využití enzymatického a probiotického potenciálu mikroorganismů k vývoji nových a zvýšení kvality a trvanlivosti stávajících mléčných a pekárenských výrobků.

 • NAZV QK1910024; 2019-2023
 • VÚM; Moravia Lacto a. s.; ; VŠCHT Praha ; Zeelandia spol. s r.o.
 • Odp. řešitel na VŠCHT Praha: doc. Ing. Jiří Štětina, CSc.

Granty řešené v minulosti (od roku 2000):

Produkce a komplexní šetrné zpracování lněného semene a jeho aplikace do nových funkčních potravin.

 • (NAZV: QJ1510274, 2015-2018)
 • Rešitelská pracoviště: VŠCHT Praha, Agritec Plant Research s.r.o., Josef Ciboch, VÚM s.r.o., Walramcom s.r.o., Zemědělská agentura, s.r.o.
 • Odp. řešitel na VŠCHT Praha: prof. Ing. Vladimír Filip, CSc.

 

Kolostrum jako zdroj nových primárních produktů v potravinách a doplňcích stravy vyznačujících se zlepšenými dietetickými vlastnostmi a vysokým obsahem přirozených biologicky aktivních látek.

 • (NAZV: QJ1210376, 2012-2016)
 • Rešitelská pracoviště: VŠCHT Praha, VÚM s r.o., BETULA PENDULA s.r.o., INGREDIA s.r.o., ZD Kojčice
 • Odp. řešitel na VŠCHT Praha: doc. Ing. Ladislav Čurda, CSc.

Systémy jištění kvality a bezpečnosti mlékárenských výrobků vhodnými metodami aplikovatelnými v praxi

 • (NAZV: QJ1210300, 2012-2016)
 • Řešitelská pracoviště: VÚM s.r.o., SZÚ, UTB Zlín, VŠCHT Praha, Bohemilk, ČMSM, Eurofins s.r.o., Mlékárna Olešnice
 • Odp. řešitel na VŠCHT Praha: Ing. Eva Šviráková, Ph.D.

Vývoj prototypu a ověření bezpečnosti a funkčnosti dámských hygienických prostředků s probiotickým účinkem pro prevenci urogenitálních infekcí.

 • (TAČR: TA01010485; 2011-2015)
 • Řešitelská pracoviště: ARCO-CONSULT s.r.o.; VŠCHT Praha
 • Odpovědný řešitel na VŠCHT: doc. Ing. Milada Plocková, CSc.

Nové postupy produkce funkčních cereálních a mléčných potravin a funkčních nápojů s obsahem bioaktivních složek z vybraných rostlinných a živočišných zemědělských surovin s využitím probiotických mikroorganismů a postupy posuzování jejich kvality.

 • (MZE QI101B090; 2010-2014)
 • Řešitelská pracoviště: Výzkumný ústav potravinářský Praha; Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou; UK v Praze, 3. lékařská fakulta; Výzkumný ústav mlékárenský; Výzkumný ústav pivovarský a sladařský; VŠCHT Praha; Jizerské pekárny spol. s r.o.; Bohušovická mlékárna, a.s.
 • Řešitel za VŠCHT Praha: doc. Ing. Milada Plocková, CSc.

Výzkum a vývoj nového typu zmáselňovačů se zlepšenými technicko-užitnými vlastnostmi 

 • (MPO č. FR-TI2/546; 2010-2013)
 • Řešitelská pracoviště: BeHo spol. s r.o. ; VŠCHT Praha
 • Odp. řešitel na VŠCHT Praha: prof. Ing. Vladimír Filip, CSc.

Progresivní technologie zpracování slané syrovátky z výroby sýrů.

 • (MPO FR-TI1/470; 2009-2012)
 • Řešitelská pracoviště: MemBrain s.r.o.; VŠCHT Praha
 • Odp. řešitel na VŠCHT Praha: doc. Ing. Ladislav Čurda, CSc.

Listeria monocytogenes-postupy umožňující spolehlivé hodnocení kvality a bezpečnosti mlékárenských výrobků, etap technologického procesu výroby, finálních výrobků a jejich skladování.

 • (MŠMT 2B08050, 2008-2011)
 • Řešitelská pracoviště: VŠCHT Praha; Výzkumný ústav rostlinné výroby, Výzkumný ústav potravinářský Praha, Milcom a.s., Státní zdravotní ústav Praha
 • Odp. řešitel koordinátor: prof. Ing. Kateřina Demnerová,CSc.;
 • Řešitel za ÚTMT: doc. Ing. Milada Plocková, CSc.

Mikrobiologická rizika v mlékárenských výrobách – detekce a preventivní opatření.

 • (NPV II. MSMT 2B06114, 2006-2011)
 • Řešitelská pracoviště: MILCOM, a.s.; VŠCHT Praha, PLASTCOM a.s.; BOHEMILK, a.s.;
 • Státní zdravotní ústav Praha
 • Odp. řešitel na VŠCHT: doc. Ing. Milada Plocková, CSc.

Vývoj postupů pro izolaci kaseinomakropeptidu a jeho aplikace do potravin s vyšším zdravotním benefitem.

 • (NPV II. MSMT 2B06114 ; 2006-2011)
 • Řešitelská pracoviště: VŠCHT Praha; MILCOM a.s.
 • Odp. řešitel: doc. Ing. Ladislav Čurda, CSc.

Standardizace hydrokoloidů a jejich aplikace pro potravinářský průmysl.

 • (MPO FT-TA/069, 2004-2007)
 • Řešitelská pracoviště: TRUMF international s.r.o.; VŠCHT Praha
 • Odp. řešitel na VŠCHT: doc. Ing. Jiří Štětina, CSc.

Využití potenciálu „divokých “ kmenů bakterií mléčného kvašení v mlékárenských technologiích.

 • (NAZV Q3163, 2003-2007)
 • Řešitelská pracoviště: VÚM, MILCOM a.s. ; VŠCHT Praha
 • Odp. řešitel na VŠCHT:  doc. Ing. Milada Plocková, CSc.

Studium přípravy a vlastností polymerních obalových folií s navázanými bakteriociny jako aktivních prvků balení potravin.

 • (NAZV Q3158; 2003-2007)
 • Řešitelská pracoviště: ÚKPTM a ÚTMT VŠCHT Praha;
 • Odp. řešitel: doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc.; Řešitel za ÚTMT: doc. Ing. Milada Plocková, CSc.

Selection of LAB strains for mixed cultures efficient against spoillage bacteria, yeast and moulds.

 • (MŠMT AIP CZ-HU 5/2004; 2005-2007).
 • Řešitelská pracoviště: VŠCHT Praha; Central Food Research Institute, Budapest, Hungary;
 • Odp. řešitel na VŠCHT: Dr. Ing. Jana Chumchalová

Antimikrobiální vlastnosti esterů mastných kyselin s polyoly. 

 • (GAČR 2003-2005)
 • Řešitelská pracoviště: VŠCHT Praha; Odp. řešitel: prof. Ing. Vladimír Filip, CSc.

Využití enzymatických transformací laktosy v mlékárenské technologii.

 • (NAZV QD0281, 2000-2003)
 • Řešitelská pracoviště: ÚBM a ÚTMT VŠCHT Praha;
 • Odp. řešitel: prof. Ing. Vladimír Filip, CSc.
Aktualizováno: 2.3.2022 10:32, Autor: Štěpán Marhons

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi